Записник од седница бр.43 од 28.12.2017

pdf Записник од седница бр.43 од 28.12.2017
Записник од седница бр.42 од 26.12.2017

pdf Записник од седница бр.42 од 26.12.2017 
Записник од седница бр.41 од 22.12.2017

pdf Записник од седница бр. 41 од 22.12.2017 
Записник од седница бр.40 од 05.12.2017

pdf Записник од седница бр.40 од 05.12.2017
Записник од седница бр.39 од 21.11.2017

pdf Записник од седница бр.39 од 21.11.2017 
Записник од седница бр.38 од 13.11.2017 

pdfЗаписник од седница бр.38 од 13.11.2017 
Записник од седница бр.37 од 07.11.2017

pdfЗаписник од седница бр.37 од 07.11.2017 
Записник од прво продолжение на седница бр.36 од 07.11.2017

pdfЗаписник од прво продолжение на седница бр.36  од 07.11.2017 
Записник од седница бр.36 од 30.10.2017

pdfЗаписник од седница бр.36 од 30.10.2017 
Записник од седница бр.35 од 27.10.2017

pdfЗаписник од седница бр.35 од 27.10.2017