Записник од седница бр.34 од 05.10.2017

pdfЗаписник од седница бр.34 од 05.10.2017
Записник од седница бр.33 од 27.09.2017

pdfЗаписник од седница бр.33 од 27.09.2017
Записник од седница бр.32 од 22.09.2017

pdfЗаписник од седница бр.32 од 22.09.2017
Записник од седница бр.31 од 18.09.2017

pdfЗаписник од седница бр.31 од 18.09.2017
Записник од седница бр.30 од 04.09.2017

pdfЗаписник од седница бр.30 од 04.09.2017
Записник од седница бр.29 од 22.08.2017

pdfЗаписник од седница бр.29 од 22.08.2017
Записник од седница бр.28 од 11.08.2017

 
Записник од седница бр.27 од 04.08.2017

pdfЗаписник од седница бр.27 од 04.08.2017
Записник од седница бр.26 од 27.07.2017

pdfЗаписник од седница бр.26 од 27.07.2017
Записник од седница бр.25 од 17.07.2017

pdfЗаписник од седница бр.25 од 17.07.2017

pdfЗаписник од прво продолжение на седница бр.25 од 27.07.2017