Четврти јавен состанок во 2015 година

Агенцијата го одржа четвртиот јавен состанок за 2015 година Скопје, 22.12.2015г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го одржа четвртиот јавен состанок за … […]

Трет јавен состанок во 2015 година

На третиот јавен состанок АВМУ ги презентираше реализираните активности за изминатото тромесечје Скопје, 18.09.2015г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, во согласност со … […]

Втор јавен состанок во 2015 година

На Вториот јавен состанок Агенцијата ги презентираше активностите реализирани во изминатото тромесечје Скопје, 16.06.2015г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни   медиумски услуги, во согласност … […]

Прв јавен состанок во 2015 година

Агенцијата го одржа својот прв јавен состанок Скопје, 23.03.2015г. – Денес, Агенцијата согласно обврските утврдени во Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го одржa … […]Accessibility

Accessibility