Takimi i katërt publik 2015

Agjencia realizoi takimin e katërt publik për vitin 2015 Shkup, 22.12.2015 – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e realizoi takimin e katërt publik për … […]

Takimi i tretë publik 2015

Në takimin e tretë publik ASHMA i prezantoi aktivitetet e realizuara për tremujorin e kaluar   Shkup, 18.09.2015 – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe … […]

Takimi i dytë publik në vitin 2015

Në takimin e dytë publik Agjencia i prezantoi aktivitetet e realizuara gjatë tremujorit të kaluar   Shkup 16.06.2015 – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe … […]Accessibility

Accessibility