Дрим Сат ИПТВ с.Чегране Гостивар

2024 година

Извештаи од спроведени надзори

Регистрација на програмски пакети; Употреба на јазикот; Задолжително обезбедување на прогрмите на Јавниот сервис

Редовен програмски надзор Дрим Сат ИПТВ – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 07.03.2024

Редовен програмски надзор Дрим Сат ИПТВ – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 07.03.2024


2023 година

2022 година

2021 година

2020 година

2019 годинаAccessibility

Accessibility