Дрим Сат ИПТВ с.Чегране Гостивар

2023 година

Извештаи од спроведени надзори

Регистрација на програмски пакети; Употреба на јазикот; Задолжително обезбедување на прогрмите на Јавниот сервис

Редовен програмски надзор Дрим Сат ИПТВ – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 6.04.2023

Редовен програмски надзор Дрим Сат ИПТВ – (член 143 од ЗААВМУ) – 6.04.2023

 

2022 година

Извештаи од спроведени надзори

Регистрација на програмски пакети; Употреба на јазикот

Редовен програмски надзор – Дрим Сат ИПТВ – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 14.02.2022

Редовен програмски надзор Дрим Сат ИПТВ – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 14.02.2022

 

2021 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена:

Обврски на оператор кој реемитува програмски сервис

Редовен програмски надзор Дрим Сат ИПТВ (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 27.10.2021

Реемитување програмски пакети; Употреба на јазикот

Контролен перограмски надзор Дрим Сат ИПТВ – (член 141 од ЗААВМУ) – 16.06.2021

Редовен програмски надзор Дрим Сат ИПТВ – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 28.05.2021

  • Решение за преземање мерка јавна-опомена – Дрим Сат ИПТВ – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 03.06.2021

2020 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена:

Реемитување програмски пакети; Употреба на јазикот

Редовен програмски надзор –  ДРИМ САТ ИПТВ – (член 64 став 2 и член 141 од ЗАВМУ) – 08.10.2020

Редовен програмски надзор – ДРИМ САТ ИПТВ – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 15.06.2020

Контролен програмски надзор – ДРИМ САТ ИПТВ – (член 141 од ЗААВМУ) – 07.07.2020

2019 година

Извештај од спроведен надзор:

Реемитување програмски пакети; Употреба на јазикот

Редовен програмски надзор – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 20.08.2019Accessibility

Accessibility