избори 2019

Упатство за начинот на спроведување на одредбите од Изборниот законик за време на кампањите за претседателски избори и за локални избори во Дебар, Ново Село и Охрид во 2019 година

Методологија за мониторинг на изборното медиумско претставување за време на изборни процеси

Формулар за поднесување претставки

Поднесени претставки и одговор од Агенцијата

Изборен законик  

Извештаи до Државна изборна комисија

Преглед на пристигнати ценовници за платено политичко рекламирање

Допис до МРТВ – Укажување за непочитување на член 75-в од Изборниот законик 

Соопштенија за јавност 

Извештаи од надзор над изборното медиумско известување 

Образец-Извештај за емитувано платено политичко рекламирање во периодот од 8 април до 3 мај 2019 година

Образец-Извештај за емитувано платено политичко рекламирање во периодот од 1 до 7 април 2019 година  

Извештај за емитуваното платено политичко рекламирање од страна на радиодифузерите, за периодот од 1 до 7 април 2019 година.

Корегиран извештај за емитуваното платено политичко рекламирање од страна на радиодифузерите, за периодот од 1 до 7 април 2019 година – 23.05.2019

Корегиран извештај за емитуваното платено политичко рекламирање од страна на радиодифузерите, за периодот од 1 до 7 април 2019 година – 06.06.2019

Корегиран извештај за емитуваното платено политичко рекламирање од страна на радиодифузерите, за периодот од 1 до 7 април 2019 година – 07.06.2019

Извештај за емитуваното платено политичко рекламирање од страна на радиодифузерите, за периодот од 8 април до 3 мај 2019 година – 10.05.2019

Корегиран извештај за емитуваното платено политичко рекламирање од страна на радиодифузерите, во периодот од 8 април до 3 мај 2019 година – 20.05.2019

Корегиран извештај за емитуваното платено политичко рекламирање од страна на радиодифузерите, во периодот од 8 април до 3 мај 2019 година – 23.05.2019Accessibility

Accessibility