Декларација на Комитетот на министри за независноста и функциите на регулаторните органи за радиодифузниот сектор

Декларацијата на Комитетот на министри за независноста и функциите на регулаторните органи за радиодифузниот сектор беше усвоена од Комитетот на министри на 26 март 2008 година на 1022-от состанок на замениците министри. Документот можете да го најдете тука.Accessibility

Accessibility