Deklarata e Komitetit të Ministrave për pavarësinë dhe funksionin e organeve rregullative për sektorin radiodifuziv

Deklarata e Komitetit të ministrave për pavarësinë dhe funksionin e organeve rregullative për sektorin radiodifuziv ishte e miratuar nga Komiteti i ministrave më 26 mars të vitit 2008 në mbledhjen e 1022-të të zëvendës ministrave. Dokumentin mund ta gjeni këtu.Accessibility

Accessibility