Oдлуки/акти од седница бр.11 од 28.02.2020

image_pdfimage_print

pdfОдлука за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД Дрини ДООЕЛ Струга

pdfОдлука за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД Радио БРАВО ДООЕЛ Куманово 

pdfРешение за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД Телевизија Канал-21 ДООЕЛ Велес

pdf Решение за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД Радио Канал 77 ДООЕЛ Штип

pdfРешение за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД КОЧАНИ-ЛД ДООЕЛ Кочани

pdfРешение за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД БИ-КИ-АЛ ДООЕЛ Битола

pdf Решение за преземање мерка-јавна опомена за ТРД АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје заради извршена повреда на член 98 став 2

pdfРешение за преземање мерка-јавна опомена за ТРД КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје заради извршена повреда на член 98 став 2

pdfРешение за преземање мерка-јавна опомена за ТРД ТВ МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје заради извршена повреда на член 98 став 2Accessibility

Accessibility