Procedura të përfunduara në vitin 2023

Shpallja nr.20542/2023 – Mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit të ftohjes, ngrohjes dhe ventilimit, – Afati i fundit për dorëzimin e ofertave është data 01.12.2023, ora 10:00.

Prokurimi publik është i disponueshëm në linkun

Njoftimi nr. 22049/2023 – Mirëmbajtje adaptive dhe parandaluese e softuerit ekzistues për analizën e programeve RA dhe TV-NAVS, – Afati i fundit për dorëzimin e ofertave është data 13.12.2023, ora 10:00.

Prokurimi publik është i disponueshëm në linkun

 

Shpallja nr. 18991/2023 – Transmetimi i të dhënave nga lokacionet e largëta, – Afati i fundit për dorëzimin e ofertave është 13.11.2023, ora 10:00.

Prokurimi publik është i disponueshëm në linkun

 

Shpallja nr.19301/2023 – Karburantet për nevojat e Agjencisë – Afati i fundit për dorëzimin e ofertave është 15.11.2023, ora 10:00.

Prokurimi publik është i disponueshëm në linkun

 

Nr. Shpallja 20720/2023 – Shërbimet e printimit – afati i fundit për dorëzimin e ofertave është data 27.11.2023, ora 10:00.

Prokurimi publik është i disponueshëm në linkun

 

Shpallja nr. 17636/2023 – Mirëmbajtja harduerike e sistemit për monitorimin e shërbimeve radiotelevizive dhe mbikëqyrjen e OJEKM-së, – data e caktuar si afat për dorëzimin e ofertave është data 20.10.2023, ora 10:00.

Prokurimi publik është i disponueshëm në linkun

 

Shpallja nr.17185/2023 – Shërbime hidraulike dhe elektrike, – Afati i fundit për dorëzimin e ofertave është data 04.10.2023, ora 10:00.

Prokurimi publik është i disponueshëm në linkun

 

Shpallja nr.15678/2023 – Energjia Elektrike, – Afati i fundit për dorëzimin e ofertave është data 05.10.2023, ora 10:00.

Prokurimi publik është i disponueshëm në linkun

 

Shpallja nr. 15583/2023 – Hulumtimi i kompetencave të fëmijëve për edukimin mediatik, – Afati i fundit për dorëzimin e ofertave është data 15.09.2023, ora 10:00.

Prokurimi publik është i disponueshëm në linkun

 

Shpallja nr 15291/2023 – Furnizime zyre – Afati i fundit për dorëzimin e ofertave është 04.09.2023, ora 10:00.

Prokurimi publik është i disponueshëm në linkun

 

Shpallja nr.15023/2023 – Mirëmbajtja dhe servisimi i ashensorëve dhe platformave, – afati i fundit për dorëzimin e ofertave është data 07.09.2023, ora 10:00.

Prokurimi publik është i disponueshëm në linkun

 

Shpallja nr. 14659/2023 – Mbajtja e Ditëve të Alfabetizimit Mediatik 2023, – Afati i fundit për dorëzimin e ofertave është data 31 gusht 2023, ora 10:00.

Prokurimi publik është i disponueshëm në linkun

 

Shpallja nr. 13977/2023 – Hulumtim – Analiza e çështjeve gjinore dhe mënyra se si paraqiten dhe përfaqësohen femrat dhe meshkujt në programet e transmetuesve – data e caktuar si afat për dorëzimin e ofertave është data 10.08.2023, ora 10:00. ora.

Prokurimi publik është i disponueshëm në linkun

 

Shpallja nr. 12846/2023 – Studim për përcaktimin e arsyetimit të shpalljes së tenderit publik për dhënien e licencës për transmetim televiziv, – data e caktuar si afat i fundit për dorëzimin e ofertave është data 21.07.2023, ora 10:00.

Prokurimi publik është i disponueshëm në linkun

 

Shpallja nr. 12401/2023 – Hulumtim – Analiza e çështjeve gjinore dhe mënyra e paraqitjes dhe përfaqësimit të grave dhe burrave në programet e transmetuesve, – data e paraparë si afat për dorëzimin e ofertave është 17.07.2023, ora 10:00. ‘ora.

Prokurimi publik është i disponueshëm në linkun

 

Shpallja nr. 11351/2023 – Mirëmbajtja e ueb faqeve të Agjencisë, – Afati i fundit për dorëzimin e ofertave është 28.06.2023, ora 10:00.

Prokurimi publik është i disponueshëm në linkun

 

Shpallja nr. 10464/2023 – Hulumtim – Analiza e çështjeve gjinore dhe mënyra e prezantimit dhe prezantimit të femrave dhe meshkujve në programet e transmetuesve – Afati i fundit për dorëzimin e ofertave është 15.06.2023, ora 10:00.

Prokurimi publik është i disponueshëm në linkun

 

Shpallja nr. 10038/2023 – Mirëmbajtja e kompjuterëve dhe pajisjeve të tjera TIK – Afati i fundit për dorëzimin e ofertave është data 19.06.2023, ora 10:00.

Prokurimi publik është i disponueshëm në linkun

 

Nr. Shpallja 08209/2023 – Licenca për Firewall, – Afati i fundit për dorëzimin e ofertave është data 15.05.2023, ora 10:00.

Prokurimi publik është i disponueshëm në linkun

 

Shpallja nr. 08028/2023 – Shtypje me qira, – Afati i fundit për dorëzimin e ofertave është data 19.05.2023, ora 09:00.

Prokurimi publik është i disponueshëm në linkun

 

Nr. Shpallja 07598/2023 – Larja e automjeteve, – Afati i fundit për paraqitjen e ofertave është 05.05.2023, ora 10:00.

Prokurimi publik është i disponueshëm në linkun

 

Shpallja nr.07601/2023 – Ruajtja e higjienës, – Afati i fundit për dorëzimin e ofertave është 12.05.2023, ora 10:00.

Prokurimi publik është i disponueshëm në linkun

 

Shpallja nr. 06489/2023 – Softuer për mbrojtjen dhe parandalimin e kompjuterëve personalë dhe serverëve, – afati i fundit për dorëzimin e ofertave është 28.04.2023, ora 10:00.

Prokurimi publik është i disponueshëm në linkun

 

Shpallja nr. 06290/2023-Produkte higjienike – Afati i fundit për dorëzimin e ofertave është data 28.04.2023, ora 12:00.

Prokurimi publik është i disponueshëm në linkun

 

Nr. Shpallja 06079/2023 – Larja e automjeteve, – Afati i fundit për paraqitjen e ofertave është 14.04.2023, ora 10:00.

Prokurimi publik është i disponueshëm në linkun

 

Nr. Shpallja 05821/2023 – Telefonia celulare, – Afati i fundit për paraqitjen e ofertave është 18.04.2023, ora 10:00.

Prokurimi publik është i disponueshëm në linkun

 

Shpallja nr.04877/2023 – Ruajtja e higjienës në ambientet afariste të Agjencisë – Afati i fundit për dorëzimin e ofertave është data 04.04.2023, ora 10:00.

Prokurimi publik është i disponueshëm në linkun

 

Shpallja nr.02750/2023 – Shërbimet e sigurimit financiar, – Afati i fundit për dorëzimin e ofertave është data 28.02.2023, ora 10:00.

Prokurimi publik është i disponueshëm në linkun

 

Shpallja nr. 02578/2023 – Dhënia me qira e hapësirës për publikimin e shpalljeve në gazetat ditore, – Afati i fundit për dorëzimin e ofertave është 27.02.2023, ora 10:00.

Prokurimi publik është i disponueshëm në linkun

 

Nr. Shpallja 02206/2023 – Vitualizimi dhe pajisjet përkatëse, – Afati i fundit për dorëzimin e ofertave është data 17.03.2023, ora 12:00.

Prokurimi publik është i disponueshëm në linkunAccessibility

Accessibility