Програми и извештаи за работа

image_pdfimage_print

2017 година

Годишен извештај за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2016 година
Измена за финансискот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2017 година
Програма за работа и финансиски план на Агенцијата за аудио и аудивизуелни медиумски услуги за 2017 година
Годишен план за вршење административен надзор за 2017 година
Годишен план за вршење програмски надзор за 2017 година
Годишен план за јавни набавки во 2017 година на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

2016 година

Програма за работа и финансиски план на Агенцијата за аудио и аудивизуелни медиумски услуги за 2016 година
Годишен план за вршење административен надзор за 2016 година
Годишен план за вршење програмски надзор за 2016 година
План за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни набавки во 2016 година, бр.05-7139/1 од 25.12.2015 година со измена и дополнување бр.05-706/1 од 05.02.2016 година на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
План за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни набавки во 2016 година на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
Годишен план за јавни набавки во 2016 година на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги


2015 година

Годишен извештај за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2015 година
Стратегија за развој на информатички и комуникациски технологии и акциски план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2015-2018 година
Стратегија за управување со ризици
Програма за работа на АВМУ (планирани активности и финансиски план за 2015 година)
Измена на Финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2015 година
Годишен план за јавни набавки во 2015-та година на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
Годишен план за вршење административен надзор
pdfГодишен план за вршење програмски надзор

2014 година

Годишен извештај за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2014 година
Програма за работа на АВМУ (носител на активностите и временската рамка) и Финансискиот план за 2014 година
Годишен план за вршење административен надзор (мониторинг)
Годишен план за вршење програмски надзор (мониторинг)
Методологија за вршење програмски надзор (мониторинг)


2013 година

Програма за работа за 2013 година
Финансиски план за работа за 2013
Извештај за работењето за 2013

2012 година

Програма за работа за 2012
Финансиски план за работа на 2012
Извештај за работењето за 2012


2011 година

Програма за работа за 2011
Финансиски план за работа на 2011
Извештај за работењето за 2011

2010 година

Програма за работа за 2010
Финансиски план за работа за 2010
Извештај за работењето за 2010


2009 година PDF

Програма за работа за 2009 година
Извештај за работењето за 2009Accessibility

Accessibility