Procedura të përfunduara në vitin 2021

image_pdfimage_print

Shpallje nr. 19670/2021 – Lidhje interneti me hosting të faqeve ekzistuese të internetit, – datë e parashikuar si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave – 26.11.2021, në ora 10:00

Furnizimi publik është në dispozicion në link


Shpallje nr.19588/2021 – Karburantet për nevojat e Agjencisë, – datë e parashikuar si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave – 02.12.2021, në ora 10:00

Furnizimi publik është në dispozicion në link


Shpallje nr.19386/2021 – Kontrollet sistematike të punonjësve në Agjencinë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, – datë e parashikuar si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave – 01.12.2021, në ora 10:00

Furnizimi publik është në dispozicion në link


Shpallje nr.19304/2021 – Shërbime shtypi, – datë e parashikuar si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertës – 19.11.2021, në ora 10:00

Furnizimi publik është në dispozicion në link


Shpallje nr.18170/2021 – Mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit për ftohje, ngrohje dhe ajrosje, – datë e parashikur si afat përfundimtar për dorëzimin e oferteva është, 09.11.2021, në ora 10:00

Furnizimi publik është, në dispozicion në link


Shpallje nr.18490/2021 – Transmetimi i të dhënave në vende të largëta, – datë e parashikuar si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave,është 11.11.2021, në ora 09:00

Furnizimi publik është në dispozicion në link


Shpallje nr.16961/2021 – Mirëmbajtja adaptive dhe parandaluese e softuerëve ekzistues për analizë në  programet e RA dhe TV-NAVS, – datë e parashikuar si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave – 18.10.2021,në ora 10:00

Furnizimi publik është në dispozicion në link


Shpallje nr.16311/2021 – Mjetet për mbrojtjen nga pandemia COVID-19, – datë e parashikuar si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave – 01.10.2021, në ora 10:00

Furnizimi publik është në dispozicion në link


Shërbime hidraulike dhe elektrike, blerje me vlerë të vogël, Shpallje nr. 15841/2021, – datë e parashikuar si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave – 22.09.2021, në ora 10:00.

Furnizimi publik është në dispozicion në link


Shpallje nr.15198/2021, Mirëmbajtja adaptive dhe preferenciale e softuerit ekzistues  për analizë të programeve në RA dhe TV-NAVS. Procedurë e hapur e thjeshtuar – datë e parashikuar si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave – 17.09.2021, në оra 12:00.

Furnizimi publik është në dispozicion në link


Shpallje nr.14077/2021 – Telefonia fikse, – datë e parashikuar si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave – 20.08.2021, në ora 12:00.

Furnizimi publik është në dispozicion në link


Shpallje nr.13262/2021 – Mirëmbajtja dhe servisimi i ashensorëve dhe platformës, – datë e parashikur si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave është – 16.08.2021, në ora 10:00

Furnizimi publik është në dispozicion në  link


Shpallje nr.12988/2021 – Mbajtjen e Ditëve të arsimimit mediatik 2021, – datë e parashikuar si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave është – 10.08.2021, në ora 10:00

Furnizimi publik është në dispozicion në link


Shpallje nr бр.11825/2021 – Hulumtime – Аnaliza e çështjeve gjinore dhe për mënyrën e paraqitjes dhe prezantimit të grave dhe të burrave në programet e transmetuesve, – datë e parashikuar si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave – 16.07.2021, në ora 12:00

Furnizimi publik është në dispozicion në link


Shpallje nr.11780/2021 – Pije dhe nevoja kuzhine, – datë e parashikur si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave – 16.07.2021, në ora 14:00

Furnizimi publik është në dispozicion në link


Shpallje nr.11743/2021 – Materiale zyre, – datë e parashikuar si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave – 16.07.2021, në ora 13:00

Furnizimi publik është në dispozicion në link


Shpallje nr.11657/2021 – Studio mbi mundësitë e futjes së radios dixhitale, – datë e parashikuar si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave – 16.07.2021, në ora 11:00

Furnizimi publik është në dispozicion në link


Shpallje nr.11674/2021 – Analiza e mundësive dhe nevojave për futjen e DVB-T2 – datë e parashikuar si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave – 16.07.2021, në ora 10:00

Furnizimi publik është në dispozicion në link


Shpallje nr. 10456/2021 – Hulumtime – Analiza e çështjeve gjinore dhe për mënyrën e paraqitjes dhe prezantimit të grave dhe burrave në programet e transmetuesve, – datë e parashikuar si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave – 25.06.2021, në ora 10:00.

Furnizimi publik është në dispozicion në link


Krijimi i një faqe të re interneti – arsimimi mediatik.mk, blerje me vlerë të vogël, Shpallje nr 09398/2021, Blerje me vlerë të vogël, – datë e parashikuar si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave – 11.06.2021, në ora 12:00.

Furnizimi publik është në dispozicion në link


Shpallje nr.09109/2021Vazhdimin e vlefshmërisë së çertifikatave ekzistuese dhe blerja e çertifikatave të reja dixhitale – datë e parashikuar si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave – 07.06.2021, në ora 12:00.

Furnizimi publik është në dispozicion në link


Shpallje nr.08793/2021, Mirëmbajtja e faqeve të internetit të Agjencisë – datë e parashikuar si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave, është 03.06.2021, në ora 10:00.

Furnizimi publik është në dispozicion në link


Shpallje nr.06920/2021 – Energji elektrike,  – datë e parashikuar si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave – 10.05.2021, në ora 10:00.

Furnizimi publik është në dispozicion në  link 


Shpallje nr.06250/2021 – Printim me qira,  –datë e parashikuar si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave – 30.04.2021, në ora 12:00.

Furnizimi publik është në dispozicion në link 


Telefoni celulare, Shpallje nr.05358/2021 – datë e parashikuar si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave – 19.04.2021, në ora 10:00.

Furnizimi publik është në dispozicion në  link 


Shpallje nr.06367/2021 –  Produkte higjienike,  – datë e parashikur si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave – 23.04.2021, në ora 10:00.

Furnizimi publik është në dispozicion në  link


Mirëmbajtja e kompjuterëve dhe pajisjeve të tjera IKT,Shpallje nr 15271/2021, Procedurë e thjeshtuar e hapur, – datë e parashikuara si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave – 16.04.2021,në ora 12:00.

Furnizimi publik është në dispozicion në link


Shpallje nr.05575/2021 – Larje automjetesh,  – datë e parashikuar si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave – 09.04.2021,në ora 10:00.

Furnizimi publik është në dispozicion në link 


Shpallje nr. 03181/2021/ – Sistemi i menazhimit automatik me dokumente, – datë e parashikuar si afat përfundimtar për dorëziminh e ofertave – 01.04.2021,në ora 10:00 Furnizimi publik është në dispozicion në link


Shpallje nr 01303/2021, Shërbime nga agjenci private për punësime, Blerje me vlerë të vogël, – datë e parashikuar si afat për dorëzimin e ofertave – 08.03.2021, në ora 10:00.

Furnizimi publik është në dispozicion në link


Shpallje nr.02843/2021 – Dhënia me qira e hapësirës për publikimin e shpalljeve në gazetat ditore, – datë e parashikur si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave – 05.03.2021, në ora 10:00

Furnizimi publik është në dispozicion në link


Shërbimet e sigurimit financiar, Оshpallje nr 02145/2021, Blerje me vlerë të vogël, – datë e parashikuar si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave – 24.02.2021, në ora 10:00.

Furnizimi publik është në dispozicion në link


Shpallje nr.01697/2021 – Softuer për mbrojtjen e kompjuterit personal, – datë e parashikuar si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave – 19.02.2021, në ora 10:00.

Furnizimi publik është në dispozicion në link


Shpallje nr.01290/2021 – Bileta avioni, – datë e parashikuar si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave –  22.02.2021, në ora 12:00.

Furnizimi publik është në dispozicion në link


Shpallje nr.00959/2021 – Të dhëna për shtrirjen e radiostacioneve dhe pjesën e shikueshmërisë totale të stacioneve televizive – datë e parashikuar si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave – 22.02.2021, në ora 10:00.

Furnizimi publik është në dispozicion në link


Shpallje nr. 01011/2021 – Shërbimet e auditimit, Blerje me vlerë të vogël – datë e parashikuar si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave – 10.02.2021, në ora 12:00.

Furnizimi publik është në dispozicion në linkAccessibility

Accessibility