ТРД РОБИ ДООЕЛ

2018 година

Извештаи од спроведени надзори:

Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси

Редовен програмски надзор – (член 64 став 2, член 141 од ЗААВМУ) – 21.08.2018

Редовен програмски надзор – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 07.03.2018


2017 година

Извештаи од спроведени надзори:

Заштита на малолетните лица; Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси; Обврски на оператор  кој реемитува програмски сервиси  

– Вонреден програмски надзор – (член 50 став 5; член 64 став 2; член 141 и член 143 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 04.12.2017

– Редовен програмски надзор – (член 50 став 5; член 64 став 2; член 141 и член 143 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 12.01.2017

– Редовен програмски надзор – (член 50 став 5; член 64 став 2; член 141 и член 143 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 12.01.2017

Реемитување на програмски сервиси

– Вонреден програмски надзор – (член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 09.10.2017


2016 година

2015 година

2014 година

 Accessibility

Accessibility