image_pdfimage_print

Вонреден административен надзор врз ТВ Канал 21 од Велес

image_pdfimage_print

Скопје, 18 јуни 2019 – Вонреден административен надзор за почитувањето на обврските од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување, e извршен врз ТВ Канал 21 од Велес.

Редовен програмски надзор врз операторoт Бив Пирамида

image_pdfimage_print

Скопје, 18 јуни 2019 – Врз операторoт Бив Пирамида од Делчево, извршен е редовен програмски надзор за правилата за титлување и регистрација на програмските сервиси во Агенцијата. При надзорот не беа констатирани прекршувања. 

Промовирани публикациите „Политика за медиумска писменост“ и „Регулаторните тела за медиуми и заштитата на малолетните лица“

image_pdfimage_print

Скопје, 17 јуни 2019 година – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги денес го одржа вториот јавен состанок за 2019 година, на кој директорот д-р Зоран Трајчевски, ги презентираше активностите од изминатиот квартал, спроведени согласно Годишната програма за работа

Вонреден административен надзор врз РА 5 Чоки од Прилеп

image_pdfimage_print

Скопје, 13.06.2019 – Вонреден административен надзор е извршен врз Радио 5 Чоки од Прилеп за почитувањето на обврските од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување.

Контролен надзор врз ТВ ДУЕ

image_pdfimage_print

Скопје, 12.06.2019 – Агенцијата спроведе контролен надзор врз ТВ ДУЕ од Гостивар за да утврди дали по радиодифузерот постапил по Решението за преземање мерка – јавна опомена упатено по извршен редовен административен надзор за исполнување на обврската за обезбедување јавност во работењето.

Мапа на сајтотAccessibility

Accessibility