image_pdfimage_print

Повеќе информации поврзани со мониторингот на медиумското известување на радиодифузерите за време на референдумот се достапни во банерот Референдум 2018.

 

Известување за јавното отворање на пријавa за учество на јавниот конкурс

image_pdfimage_print

Скопје, 17.10.2018г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 30-тата седница одржана на 16.07.2018 година, донесе Oдлука за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за непрофитна радиодифузна установа за радио емитување на програмски сервис на локално ниво, на подрачјето на општина Струмица УП1 бр.08-388 од 16.07.2018 година (објавена на 18.07.2018 година во „Службен весник на Република Македонија“, бр.132/18).

Вонреден административен надзор врз РТВ Орбис

image_pdfimage_print

Скопје, 09.10.2018г. –  За почитувањето на обврските од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување, врз РТВ ОРБИС од Битола, Агенцијата изврши вонреден административен надзор

Решение за опоменување и за исклучување на реемитувањето на програмски сервиси на МУЛТИМЕДИА-НЕТ

image_pdfimage_print

Скопје, 05.10.2018г. – Агенцијата врз основа на вонреден програмски надзор и констатирано реемитување на програмските сервиси RTS 1, RTS 2, Ring TV, Cartoon Network, Boomerang, Erox, Eroxxx, Film Box Plus, Film Box, Docu Box, Fight Box, Fashion Box, Sport Klub 1, Sport Klub 2, Sport Klub 3, Sport Klub 4, Lov I Ribolov, Cinemania, Sky Sport 2, b Action TV, HBO, Tring Sport 3, Tring Sport 2, RTL, Vox, RTL 2, Super RTL, HRT 2, Duga TV, Nova TV (хрватска) и Hustler

Мапа на сајтотAccessibility

Accessibility