image_pdfimage_print

Редовен административен надзор врз издавачите на печатени медиуми

image_pdfimage_print

Скопје, 19.04.2018г. – Агенцијата спроведе редовен административен надзор врз 25 издавачи на печатени медиуми, со цел да констатира дали до 31 март 2018 година објавиле податоци за сопственичката структура, односно податоци за називот и седиштето на правните лица или името и местото на престојување на физичките лица кои се сопственици на акции или на удел кај издавачот на медиумот

Редовен административен надзор врз сите радиодифузери коишто емитуваат радио и ТВ програма

image_pdfimage_print

Скопје, 19.04.2018г. – Врз сите 124 радиодифузери, Агенцијата изврши редовен административен надзор со цел да утврди дали ја исполниле обврската од Законот за медиуми, според која се должни податоците за сопственичка структура, уредништво и за изворите на финансирање во 2017 година

Мерки-опомена за ТВ Арт Чаннел и Телевизија Нова

image_pdfimage_print

Скопје, 18.04.2018г. – Врз основа на редовен административен надзор врз Телевизија Нова и констатирано непочитување на обврската за објава на информации коишто треба да се направат достапни до корисниците, на овој радиодифузер му е изречена мерка-опомена

Брисел ја нотираше проактивноста на Агенцијата

image_pdfimage_print

Скопје, 18.04.2018г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги продолжи да биде проактивна во потсетувањето на медиумите на нивните правни обврски и да ја зајакнува својата соработка со граѓанските организации, оцени Европската комисија во најновиот Извештај за напредокот на Република Македонија

Извршен контролен надзор врз МРТ 1

image_pdfimage_print

Скопје, 17.04.2018г. – Со контролниот надзор врз Првиот телевизиски програмски сервис на Јавното радиодифузно претпријатие Македонска Радиотелевизија Скопје – МРТ 1, емитуван на 10 април 2018 година

Мапа на сајтотAccessibility

Accessibility