image_pdfimage_print

Програмски надзор врз операторите МУЛТИМЕДИЈА НЕТВОРК Л и ТЕЛЕНЕТ КОМ

image_pdfimage_print

Скопје, 21.05.2018г.  Врз кабелските оператори МУЛТИМЕДИЈА НЕТВОРК и ТЕЛЕНЕТ КОМ, Агенцијата изврши редовен програмски надзор за законските одредби коишто се однесуваат на обврските за титлување на македонски или на јазикот на заедницата која не е мнозинство во РМ и за регистрација на програмските сервиси во Агенцијата

Редовен програмски надзор врз кабелските оператори КДС-ВТ, КОМБО 2003 и СИГНАЛ-НЕТ

image_pdfimage_print

Скопје, 21.05.2018г. – Агенцијата изврши редовен програмски надзор врз кабелските оператори КДС-ВТ, КОМБО 2003 и СИГНАЛ-НЕТ за законските одредби коишто се однесуваат на обврските за регистрација на програмските сервиси во Агенцијата и за титлување на македонски или на јазикот на заедницата која не е мнозинство во РМ

Изречени мерки-опомена на ТВ Калтрина и ТВ Кобра

image_pdfimage_print

Скопје, 16.05.2018г. – Врз основа на редовен административен надзор врз програмата на ТВ Калтрина и ТВ Кобра и констатирано непочитување на обврската до 31 март 2018 година да достават писмен извештај за спроведувањето на обврските утврдени во дозволата за радио и ТВ емитување, Агенцијата им изрече мерки-опомена

Изречени мерки-опомена на РТВ Орбис, Скај Радио Плус и ТВ Гурра

image_pdfimage_print

Скопје, 16.05.2018г. – Врз основа на редовен административен надзор врз програмата на РТВ Орбис, Скај Радио Плус и ТВ Гурра и констатирано непочитување на обврската да достават податоци за сопственичка структура, одговорниот оредник/уредници, изворите на финанцирање во 2017 година, остварените вкупни приходи и расходи во 2017 година

Вонреден административен надзор врз 5 радиодифузери

image_pdfimage_print

Скопје, 16.05.2018г. – Врз ТВ Канал 5, ТВ Свет, ТВ М, Радио Експрес и Супер Радио, Агенцијата изврши вонреден административен надзор за почитувањето на обврските од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

Мапа на сајтотAccessibility

Accessibility