image_pdfimage_print

Податоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици – Годишен извештај за 2018г.

Скопје, 15.01.2019г. – За потребите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги беше изработен Годишен извештај за досегот на радиостаниците...

Податоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на ТВ станиците за четвртиот квартал од 2018г.

image_pdfimage_print

Скопје, 15.01.2019г. –  За потребите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги беше изработено истражување за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици,  за четвртиот квартал од 2018 година.

Вонреден програмски надзор врз радио РФМ – програмски концепт

image_pdfimage_print

Скопје, 04.01.2019г. – Агенцијата по службена должност, изврши вонреден програмски надзор врз радиото РФМ од Скопје, за обврската за спроведување најмалку 80% од програмскиот концепт за кој му е издадена дозволата.

Трошоци на директорот на Агенцијата за втората половина на 2018 година

image_pdfimage_print

Скопје, 04.01.2019 – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги согласно заложбите за транспарентност и отвореност ја известува јавноста за трошоците на директорот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски за периодот од 1 јули до 31 декември 2018 година.

Вонреден програмски надзор врз 24 Вести

image_pdfimage_print

Скопје, 28.12.2018г. По добиена претставка, извршен е вонреден програмски надзор врз ТВ 24 Вести, за почитувањето на обврските за емитување програма на македонски јазик и кирилско писмо, а во случаите кога програмата е наменета за заедницата која не во мнозинство, на јазикот и писмото на таа заедница

Програмски надзор врз операторот ОВЕР ТХЕ ТОП

image_pdfimage_print

Скопје, 28.12.2018г. – Врз операторот ОВЕР ТХЕ ТОП од Скопје,  извршен е редовен програмски надзор за почитувањето на обврските за регистрација на програмски сервиси и титлување на програмските сервиси кои операторите ги реемитуват. При надзорот не се констатирани непочитувања на ЗААВМУ

Мапа на сајтотAccessibility

Accessibility