image_pdfimage_print

Стапи на сила ревидираната Директива за аудиовизуелни медиумски услуги

image_pdfimage_print

Скопје, 18.12.2018г. – Европската унија направи ревизија на Директивата за аудиовизуелни медиумски услуги и сега, таа, покрај на телевизиите и видеата на барање се однесува и на платформите за споделување видеа. Ревидираната Директива стапи на сила денес, а земјите-членки на Унијата, треба да ја имплементираат во своите национални законодавства, најдоцна до 19 септември 2020 година. Како кандидат за членство во ЕУ, Република Македонија, има обврска својата легислатива да ја усогласи со европската.

Да се спречат можните појави на клиентелизам  

image_pdfimage_print

Скопје, 17.12.2018г. Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, како надлежно регулаторно тело редовно прави проверка на почитувањето на законските одредби за сопственичка структура и медиумска концентрација.

Бугарскиот амбасадор Ангел Ангелов во посета на Агенцијата  

image_pdfimage_print

Скопје, 14.12.2018 – Новоименуваниот амбасадор на Република Бугарија во Македонија Ангел Ангелов денеска беше во работна посета на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на која се разговараше за унапредување на соработката на двете земји во аудиовизуелната област.

Одржан работен состанок за обезбедување пристап до програмите за лицата со попреченост

image_pdfimage_print

Скопје, 13.12.2018г. – Во рамки на заложбите за поттикнување активности кај радиодифузерите, за да ги направат програмите достапни за лицата со оштетен вид и слух, денес Агенцијата одржа работен состанок со претставници на националните телевизиски сервиси

Мапа на сајтотAccessibility

Accessibility