image_pdfimage_print
Избори 2019
Прв Јавен Состанок

Дополнети извештаи од административен надзор – јавност во работата на радиодифузерите

image_pdfimage_print

Скопје, 23 април 2019 година – По извршениот редовен надзор врз сите 120 радиодифузери, реализиран на 22 април 2019 година и констатирано прекршување кај ТВ Канал Вис од Струмица и МХ Радио од Охрид, во однос на обврската до 31 март 2019 година да достават до Агенцијата,

Извештај од надзор над изборното медиумско претставување на 1 ТВ

image_pdfimage_print

Скопје, 23 април 2019 година – При надзор над изборното медиумско претставување на програмата на 1 ТВ, емитувана на 22 април 2019 година, констатирано е прекршување на правилото за eмитување платено политичко рекламирање.

Редовен административен надзор врз 119 радиодифузери коишто емитуваат ТВ или радио програма

image_pdfimage_print

Скопје, 22 април 2019 година – Врз сите радиодифузери коишто емитуваат ТВ или радио програма, извршен е редовен административен надзор за обврската на својата програма да ги објават најдоцна до 31 март 2019 година, податоците за сопственичка структура, уредништво, извори на финансирање во 2018 година, и снимка од објавата да достават до Агенцијата во рок од 15 дена од денот на објавувањето.

Редовен административен надзор врз сите радиодифузери кои имаат дозвола за ТВ или радио емитување

image_pdfimage_print

Скопје, 22 април 2019 година – Врз сите 120 радиодифузери кои имаат дозвола за телевизиско или радио емитување, извршен е редовен административен надзор за исполнување на обврската до 31 март 2019 година да доставатат до Агенцијата,

Редовен програмски надзор на операторите Канал 16, Македонски Телеком, Пет Нет и Кабел

image_pdfimage_print

Скопје, 19.04.2019 – Агенцијата спроведе редовен програмски надзор врз Операторите на јавна електронска комуникациска мрежа Канал 16 од Ресен,  Македонски Телеком, Пет Нет од Гевгелија и Кабел од Струмица, за почитување на обврската за титлување на македонски или на јазик на заедницата која не е во мнозинство а го зборуваат најмалку 20 отсто од населението на Република Северна Македонија и за регистрирање програмски сервиси во Агенцијата.

Мапа на сајтотAccessibility

Accessibility