header logo

  • koi sme niee
  • sto rabotime
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

MK Radiodifuzeri

OJEKM MK

Pecateni mediumi MK

Агенцијата им изрече мерка-опомена на операторите АЛТРА-САТ и ВИВА НЕТ
PDF
Печати
Е-пошта

Скопје, 19.05.2017г. - Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги при редовен програмски надзор врз работата на Друштвото за производство, трговија и услуги АЛТРА-САТ 2000 ДООЕЛ Охрид и Трговското радиодифузно друштво – оператор на кабелска мрежа ВИВА НЕТ ДООЕЛ Берово, утврди непочитување на член 141 од ЗААВМУ, поради што им изрече решенија за опоменување и за исклучување на реемитувањето на програмските сервиси.

Изречените мерки се достапни на следните линкови:

АЛТРА-САТ 2000 ДООЕЛ Охрид

ВИВА НЕТ ДООЕЛ Берово

 

STRATEGIJA 2018 2022

pretstavkamk

mediumskapismenostmk

odgovorispravkamk

slika-4f-copy

licasosetilnapoprecenost

mk

zakon-avmu-mak

zm-mak