header logo

  • koi sme niee
  • sto rabotime
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

MK Radiodifuzeri

OJEKM MK

Pecateni mediumi MK

Извршен контролен надзор врз четири радио станици - квота за македонска музика
PDF
Печати
Е-пошта

Скопје, 20.07.2017г. - Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изврши контролен програмски надзор врз РА  БУБА МАРА ДООЕЛ Скопје, РА ФОРТУНА ДООЕЛ Скопје, РА СЛОБОДНА МАКЕДОНИЈА Скопје и СКАЈ РАДИО ДООЕЛ Скопје, со цел да констатира дали постапиле согласно претходните решенија – опомена, упатени од Агенцијата, односно дали на својата програма на дневно ниво, обезбедиле најмалку 40% од инструментална, вокална и/или вокално инструментална музика да биде на македонски јазик или на јазикот на етничките заедници кои не се мнозинство во РМ.

Сите радиодифузери ја исполниле квотата за македонска музика, односно постапиле по решенијата кои претходно им беа упатени од страна на Агенцијата.

Извештаите се достапни на следните линкови:

РА БУБА МАРА ДООЕЛ Скопје

РА ФОРТУНА ДООЕЛ Скопје

РА СЛОБОДНА МАКЕДОНИЈА Скопје

СКАЈ РАДИО ДООЕЛ Скопје 

 

izborimk

STRATEGIJA 2018 2022

MK Inforaci od javen karakter 3

pretstavkamk

mediumskapismenostmk

odgovorispravkamk

slika-4f-copy

licasosetilnapoprecenost

mk

zakon-avmu-mak

zm-mak