header logo

  • koi sme niee
  • sto rabotime
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

MK Radiodifuzeri

OJEKM MK

Pecateni mediumi MK

Рајнхард Прибе и неговиот експертски тим во посета на Агенцијата
PDF
Печати
Е-пошта

Slika 1 Pribe Скопје, 21.07.2017г. – Вчера, во рамките на спроведувањето на Итните реформски приоритети кои произлегоа од Извештајот со препораки од 2015 година, Директорот и членови на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржаа работна средба со експертскиот тим предводен од Рајнхард Прибе.

На Slika 2 Pribeсредбата се разговараше за начинот на функционирање на регулаторното тело по стапувањето во сила на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Законот за медиуми, политичката и финансиската независност на Агенцијата, нејзината транспарентност, како и за слабостите во медиумската сфера и потребата за нивно надминување, особено во поглед на санкционирањето на говорот на омраза, почитувањето на професионалните новинарски стандарди и  обезбедувањето услови за непречено вршење на работата на новинарите. 

 

izborimk

STRATEGIJA 2018 2022

MK Inforaci od javen karakter 3

pretstavkamk

mediumskapismenostmk

odgovorispravkamk

slika-4f-copy

licasosetilnapoprecenost

mk

zakon-avmu-mak

zm-mak