header logo

  • koi sme niee
  • sto rabotime
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

MK Radiodifuzeri

OJEKM MK

Pecateni mediumi MK

Мерка-опомена за кабелскиот оператор МУЛТИМЕДИЈА-НЕТ
PDF
Печати
Е-пошта

Скопје, 31.07.2017г. -  Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги по спроведениот вонреден надзор и констатираното реемитување на  програмските сервиси Cartoon Network и Boomerang, коишто не се опфатени со потврдите за регистрација на програмски сервиси издадени од Агенцијата, на кабелскиот оператор МУЛТИМЕДИЈА – НЕТ ДОО Скопје, му издаде решение за опоменување и за исклучување на реемитувањето на овие програмски сервиси.

Изречената мерка може да се преземе на следниот линк: МУЛТИМЕДИЈА – НЕТ 

 

izborimk

STRATEGIJA 2018 2022

MK Inforaci od javen karakter 3

pretstavkamk

mediumskapismenostmk

odgovorispravkamk

slika-4f-copy

licasosetilnapoprecenost

mk

zakon-avmu-mak

zm-mak