Медиумска сопственост

pdf iconСопственоста на медиумите  во 2024 година

pdf iconСопственоста на медиумите во 2023 година 

pdf icon Сопственоста на медиумите во 2022 година

pdf icon Анализа на медиумската сопственост во 2021 година

pdf icon Извештај за медиумската сопственост во 2020 година

pdf icon Извештај за медиумската сопственост (со промените во сопственоста и медиумската концентрација во 2018 година)

Сопственоста на медиумите како аспект на медиумскиот плурализам:

pdf iconПлурализам на медиумската сопственост во новото медиумско опкружување (Студија на Агенцијата во рамки на проектот Хоризонтален инструмент за западен балкан и Турција 2019 – 2022)

pdf icon Регулаторните тела за медиуми и медиумскиот плурализам – регионална публикација

pdf iconСопственоста на медиумите како аспект на медиумскиот плурализам_2014 година

Извештаи:

pdf iconИзвештај за преземените активности на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во насока на следење на сопственичката структура на радиодифузерите и на нивните обврски во поглед на транспарентноста на сопственоста и на изворите на финансирање во периодот од 01 јанури до 31 декември 2016 година
pdf iconИзвештај за преземените активности на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во насока на следење на сопственичката структура на радиодифузерите и на нивните обврски во поглед на транспарентноста на сопственоста и на изворите на финансирање во периодот од 01 јанури до 30 јуни 2016 година
pdf iconИзвештај за преземените активности на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во насока на следење на сопственичката структура на радиодифузерите и на нивните обврски во поглед на транспарентноста на сопственоста и на изворите на финансирање во периодот од 01 јули до 31 декември 2015 година
pdf iconИзвештај за преземените активности на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во насока на следење на сопственичката структура на радиодифузерите и на нивните обврски во поглед на транспаретноста на сопствоста и на изворите на финансирање во периодот од 01 јануари до 30 јуни 2015 година
pdf iconИзвештај за преземените активности на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во насока на следење на сопственичката структура на радиодифузерите и на нивните обврски во поглед на транспаретноста на сопственоста и на изворите на финансирање во периодот од 01 јули до 31 декември 2014 година
pdf iconИзвештај од извршеното испитување за мислењето на публиката за различни програми на домашните телевизиски и радио канали, април 2013 година
pdf iconИзвештај за преземените активности на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумси во насока на следење на сопственичката структура на радиодифузерите и на нивните обврски во поглед на транспарентност на сопствената и на изворите за финансирање во период од 01 јануари до 30 јуни 2014 година
pdf iconИзвештај на следењето на сопственичката структура на радиодифузерите и на нивните обврски во поглед на транспарентноста на сопственоста во периодот од 01 јули до 31 декември 2013 година

pdf iconИзвештај од извршеното испитување за мислењето на публиката за различни програми на домашните телевизиски и радио канали, април 2013 година 

Анализи на следењето на сопственичка структура:

pdf iconАнализа на следењето на сопственичката структура на радиодифузерите и на нивните обврски во поглед на транспарентноста на сопственоста во периодот од 01 јануари до 30 јуни 2013 година
pdf iconАнализа на следењето на сопственичката структура на радиодифузерите и на нивните обврски во поглед на транспарентноста на сопственоста во периодот  до 31 декември 2012 година
pdf iconАнализа на следењето на сопственичката структура на радиодифузерите и на нивните обврски во поглед на транспарентноста на сопственоста во периодот од 01 јануари до 30 јуни 2012 годинаAccessibility

Accessibility