Pronësia mediatike

Pronësia e mediumeve si aspekt i pluralizmit mediatik:

pdf iconPronësia e medias në 2023

pdf iconPronësia e medias në 2022

pdf iconAnaliza e pronësisë së medias në 2021

pdf iconRaporti i Pronësisë së Medias 2020

pdf iconRaport mbi pronësinë e medias (me ndryshime në pronësi dhe përqendrim mediatik në 2018)

 

Pronësia e medias si një aspekt i pluralizmit mediatik:

pdf iconOrganet rregullatore të medias dhe pluralizmi mediatik – publikim rajonal

pdf iconPluralizmi i Pronësisë së Medias në Mjedisin e Ri Media 2020

pdf iconPronësia e mediumeve si aspekt i pluralizmit mediatik_2014 година

Raportet:

pdf iconRaport për masat e ndërmarra nga Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele në drejtim të përcjelljes së strukturës pronësore të radiodifuzerëve dhe të obligimeve të tyre në aspekt të transparencës së pronësisë dhe burimeve të financimit për periudhën nga 01 janari deri 31 dhjetor 2016
pdf iconRaport për masat e ndërmarra nga Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele në drejtim të përcjelljes së strukturës pronësore të radiodifuzerëve dhe të obligimeve të tyre në aspekt të transparencës së pronësisë dhe burimeve të financimit për periudhën nga од 01 janari deri 30 qershor 2016
pdf iconRaport për masat e ndërmarra nga Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele në drejtim të përcjelljes së strukturës pronësore të radiodifuzerëve dhe të obligimeve të tyre në aspekt të transparencës së pronësisë dhe burimeve të financimit për periudhën nga 01 korrik deri 31 dhjetor 2015
pdf iconRaport për masat e ndërmarra nga Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele në drejtim të përcjelljes së strukturës pronësore të radiodifuzerëve dhe të obligimeve të tyre në aspekt të transparencës së pronësisë dhe burimeve të financimit për periudhën nga 01 janari deri 30 qershor 2015 
pdf iconRaport për masat e ndërmarra nga Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele në drejtim të përcjelljes së strukturës pronësore të radiodifuzerëve dhe të obligimeve të tyre në aspekt të transparencës së pronësisë dhe burimeve të financimit për periudhën nga 01 korrik deri 31 dhjetor 2014
pdf iconRaporti i hulumtimit të mendimit të publikut për programet e ndryshime të kanaleve vendase të radios dhe televizionit prill 2013
pdf iconRaport për masat e ndërmarra nga Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele në drejtim të përcjelljes së strukturës pronësore të radiodifuzerëve dhe të obligimeve të tyre në aspekt të transparencës së pronësisë dhe burimeve të financimit për periudhën nga 01 janari deri 30 qershor 2014
pdf iconRaporti i përcjelljes së strukturës pronësore të radiodifuzerëve dhe detyrimet e tyre në drejtim të transparencës së pronësisië në periudhës nga 01 korrik deri 31 dhjetor 2013

pdf iconRaporti i hulumtimit të mendimit të publikut për programet e ndryshime të kanaleve vendase të radios dhe televizionit prill 2013 

Аnalizat e përcjelljes së strukturës pronësore:

pdf iconAnaliza e përcjelljes së strukturës pronësore të radiodifuzerëve dhe detyrimet e tyre në pikëpamje të transparencës së pronësisië në periudhës nga 01 janari deri 30 qershor 2013
pdf iconAnaliza e përcjelljes së strukturës pronësore të radiodifuzerëve dhe detyrimet e tyre në pikëpamje të transparencës së pronësisië në periudhës nga 31 dhjetor 2012
pdf iconAnaliza e përcjelljes së strukturës pronësore të radiodifuzerëve dhe detyrimet e tyre në pikëpamje të transparencës së pronësisië në periudhës nga 01 janari deri 30 qershor 2012Accessibility

Accessibility