1

Поднесени барања и одговор на Агенцијата

Со цел да се поедностави пристапот до информации од јавен карактер и до бараните информации да се дојде на побрз и поекономичен начин, на линковите подолу, објавени се одговорите кои досега Агенцијата како имател на информации од јавен карактер ги има доставено до подносителите на барања.

2022 година

2021 година 

2020 година

2019 година

2018 година

2017 година

2016 година