27.11.2009г. СРД со нова веб страница

Со цел да се унапреди комуникацијата со јавноста и со медиумите СРД денеска ја пушти во употреба новата веб страница, којашто е дизајнирана да информира на три јазика: македонски, албански и англиски.


СКОПЈЕ, 27 ноември – Со цел да се унапреди комуникацијата со јавноста и со медиумите СРД денеска ја пушти во употреба новата веб страница, којашто е дизајнирана да информира на три јазика: македонски, албански и англиски.

Поради тоа што веб страницата се уште се наоѓа во тест фаза некои делови од содржините би можеле да не функционираат правилно. Затоа Ве молиме за извинување и Ви благодариме за разбирањето.

Совет за радиодифузија на Република МакедонијаAccessibility

Accessibility