ТВ Алфа

image_pdfimage_print

2023 година

Извештаи од спроведени надзори:

Импресум, информации коишто треба да се направат достапни на корисниците, објава на идентификација на радиодифузерот

Редовен административен надзор ТВ Алфа – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ ) – 23.05.2023

Правила при емитување аудиовизуелни комерцијални комуникации, заштита на малолетната публика, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање, емитување игри на среќа и обезбедување квизови или други облици на наградно учество

Редовен програмски надзор  ТВ Алфа – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 23.05.2023

Употреба на јазикот во програмите, дневно емитување најмалку 12 часа програма на телевизијата, дневно емитување најмалку 30% изворно создадена како македонски аудио или аудиовизуелни дела

Редовен програмски надзор ТВ Алфа –  (член 64, член 90, член 92 став 1 и 3 од ЗААВМУ) – 18.05.2023

Обврски за европски аудиовизуелни дела и дела од независни продуценти

Редовен програмски надзор ТВ Алфа – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 17.05.2023

Редовен програмски надзор ТВ Алфа – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 17.05.2023


2022 година

2021 година

2020 година

2019 година

2018 година

2017 година

2016 година

2015 година

2014 година

 Accessibility

Accessibility