Агенцијата изрече меркa опоменa на операторот СКУПИ КАБЛЕ ДОО Скопје

Скопје, 18.10.2016г. – При спроведен редовен надзор врз операторот СКУПИ КАБЛЕ ДОО Скопје, Агенцијата констатираше прекршувањe на член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, поради што му издаде Решение за опоменување и исклучување на реемитувањето на програмските сервиси.

На операторот СКУПИ КАБЛЕ ДОО Скопје му е наложено да го усогласи своето работење согласно ЗААВМУ веднаш по приемот на ова Решение.

Решението можете да го преземете на следниот линк: 

СКУПИ КАБЛЕ ДОО Скопје – дигитален пакет – член 141Accessibility

Accessibility