Редовен програмски надзор врз Македонска Радиотелевизија – МРТ 2

Скопје, 20.10.2016г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изврши редовен програмски надзор врз работата на Јавното радиодифузно претпријатие Македонска Радиотелевизија Скопје – Македонска телевизија – Втор програмски сервис (МРТ 2).

Со редовниот програмски надзор врз горенаведениот радиодифузер е констатирано дека истиот ги исполнил обврските од член 92 ставови 4 и 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Извештајот може да се преземе на следниот линк:

Македонска Радиотелевизија – Втор програмски сервис (МРТ 2)Accessibility

Accessibility