Mbikëqyrje e rregullt programore ndaj Radiotelevizionit të Maqedonisë – RTM2

Shkup, 20.10.2016. – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele realizoi mbikqyrje të rregullt programore ndaj punës së Ndërmarrjes publike të radiodifuzionit Radiotelevizioni i Maqedonisë Shkup – Televizioni i Maqedonisë – Shërbimi i dytë programor (RTM2).

Me mbikëqyrjen e rregullt programore ndaj këtij radiodifuzeri është konstatuar se i njëjti i ka plotësuar obligimet nga neni 92 paragrafët 4 dhe 6 nga Ligji për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

Raporti mund të merret në këtë link:

Radiotelevizioni i Maqedonisë – Shërbimi i dytë programor (RTM2)Accessibility

Accessibility