Propozimet e Komisionit të përkohshëm lidhur me 18 raportet e monitorimit të prezantimit mediatik zgjedhor për periudhën nga data 22 e deri më 31 tetor 2016

Shkup, 09.11.2016. – Komisioni i përkohshëm për përcjelljen e prezantimit mediatik në bazë të raporteve të shkruara për monitorimin e realizuar të prezantimit mediatik zgjedhor të 18 shërbimeve programore, për periudhën nga data 22 deri më 31 tetor 2016, dorëzoi Propozime për veprim, deri te Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

Propozim për inicimin e procedurës për kundërvajtje, për TV Alfa SHPKNJP Shkup për shkak të mosrespektimit të nenit 75-b të Kodit zgjedhor, përderisa për të gjitha shërbimet e tjera programore janë dorëzuar Propozime për mosshqiptimin e ndonjë mase.

Propozimet e Komisionit të përkohshëm për përcjelljen e prezantimit mediatik mund të shihen në linket më poshtë:

 

Propozimet për shqiptimin e masës

Propozim për shqiptimin e masës ndaj TV Alfa SHPKNJP Shkup

 

Propozimet për mosshqiptimin e masës

Propozim për mosshqiptimin e masës ndaj Radiotelevizionit të Maqedonisë – Shërbimi i parë programor RTM 1

Propozim për mosshqiptimin e masës ndaj Radiotelevizionit të Maqedonisë – Shërbimi i parë programor RAM 1

Propozim për mosshqiptimin e masës ndaj Radiotelevizionit të Maqedonisë – Shërbimi i dytë programor RTM 2

Propozim për mosshqiptimin e masës ndaj Radiotelevizionit të Maqedonisë – Shërbimi i tretë programor RAM 3

Propozim për mosshqiptimin e masës – TV Alsat-M SHPK Shkup

Propozim për mosshqiptimin e masës – TV Sitel SHPKNJP Shkup (neni 75 paragrafi 1 nga Kodi zgjedhor)

Propozim për mosshqiptimin e masës – TV Sitel SHPKNJP Shkup (neni 75-b nga Kodi zgjedhor)

Propozim për mosshqiptimin e masës – TV Kanal 5 SHPKNJP Shkupе

Propozim për mosshqiptimin e masës – TV Telma SHPKNJP Shkup

Propozim për mosshqiptimin e masës – TV Alfa SHPKNJP Shkup (neni 75 paragrafi 1 nga Kodi zgjedhor)

Propozim për mosshqiptimin e masës – TV 24 Vesti SHPKNJP Shtip

Propozim për mosshqiptimin e masës – TV Sonce SHPKNJP Prilep

Propozim për mosshqiptimin e masës – Nasha TV SHPKNJP Shkup

Propozim për mosshqiptimin e masës – TV Nova SHPKNJP Shkup

Propozim për mosshqiptimin e masës – TV ART SHPK Tetovë

Propozim për mosshqiptimin e masës – TV Shenja SHPKNJP Shkup

Propozim për mosshqiptimin e masës – TV Kompani 21-M SHPKNJP Shkup

Propozim për mosshqiptimin e masës – Radio Kanal 77 SHPKNJP Shtip

Propozim për mosshqiptimin e masës – Radio Sllobodna Makedonija SHPKNJP ShkupAccessibility

Accessibility