Извршен редовен програмски и административен надзор врз четири национални радија

Скопје, 14.11.2016 – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изврши редовен програмски и административен надзор врз работата на Радио Антена 5, Радио Канал 77, Радио Слободна Македонија и Радио Рос Метрополис.

Со редовниот административен надзор е констатирано дека Радио Рос Метрополис го прекршил членот 14 од Законот за медиуми и членот 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, додека останатите радија ги исполниле законски обврски предвидени со надзорите.

Извештаите од спроведените надзори можете да ги преземете на следните линкови:

Радио Антена 5 – административен надзор

Радио Антена 5 – програмски надзор

Радио Антена 5 – програмски надзор

Радио Канал 77 – административен надзор

Радио Канал 77 – програмски надзор

Радио Канал 77– програмски надзор

Радио Слободна Македонија – администартивен надзор

Радио Слободна Македонија – програмски надзор

Радио Слободна Македонија – програмски надзор

Радио Рос Метрополис – административен надзор

Радио Рос Метрополис – администраттивен надзор

Радио Рос Метрополис – програмски надзор

Радио Рос Метрополис – програмски надзорAccessibility

Accessibility