Agjencia realizoi mbikëqyrje programore dhe administrative ndaj katër radiove nacionale

Shkup 14.11.2016 – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele realizoi mbikëqyrje të rregullt programore dhe administrative ndaj punës së Radio Antena 5, Radio Kanal 77, Radio Sllobodna Makedonija dhe Radio Ros Metropolis.

Me mbikëqyrjen e rregullt administrative është konstatuar se Radio Ros Metropolis e ka shkelur nenin 14 të Ligjit për mediume si dhe nenin 51 paragrafi 1 nga Ligji për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, përderisa radiot e tjera i kanë plotësuar obligimet ligjore, që parashihen me këto mbikëqyrje.

Raportet e mbikëqyrjeve të realizuara mund t’i merrni në këto linke:

Radio antena 5– mbikëqyrje administrative

Radio antena 5  – mbikëqyrje programore

Radio antena 5 – mbikëqyrje programore

Radio Kanal 77 – mbikëqyrje administrative

Radio Kanal 77 – mbikëqyrje programore

Radio Kanal 77 – mbikëqyrje programore

Radio Sllobodna Makedonija – mbikëqyrje administrative

Radio Sllobodna Makedonija – mbikëqyrje programore

Radio Sllobodna Makedonija – mbikëqyrje programore

Radio Ros Metropolis – mbikëqyrje administrative

Radio Ros Metropolis – mbikëqyrje administrative

Radio Ros Metropolis – mbikëqyrje programore

Radio Ros Metropolis – mbikëqyrje programoreAccessibility

Accessibility