Përgjigja e Agjencisë ndaj shkresës së Komisionit të përkohshëm për gjoja, paraqitjes së shkeljeve të paevidentuara në bazë të nenit 75-b

Shkup, 23.11.2016. – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, dorëzoi një përgjigje deri te Komisioni i përkohshëm për përcjelljen e prezantimit mediatik, lidhur me shkresën për gjoja, paraqitjes së shkeljeve të paevidentuara në bazë të nenit 75-b, që është parashtruar nga Komisioni i përkohshëm.

Përgjigjen e Agjencisë që u dorëzua deri te Komisioni i përkohshëm mund të merret në këtë linkAccessibility

Accessibility