Përgjigja e Agjencisë ndaj kërkesës së dy anëtarëve të Komisionit të përkohshëm

Shkup, 02.12.2016. – Përgjigja e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele ndaj kërkesës së dy anëtarëve të Komisionit të përkohshëm për përcjelljen e prezantimit mediatik mund të merret në këtë linkAccessibility

Accessibility