Raportet e monitorimit të prezantimit mediatik zgjedhor në RTM 1 dhe HDTV Kanal Plus

Shkup,12.12.2016. – Monitorimi i prezantimit mediatik zgjedhor në stacionet e radios dhe televizionit gjatë heshtjes zgjedhore, që është realizuar ndaj Radiotelevizionit të Maqedonisë Shkup – Televizioni i Maqedonisë, Shërbimi i parë programor RTM 1 si dhe HDTV Kanal Plus SHPKNJP Shkup, tregoi mosrespektimin e nenit 76-b paragrafi 3 nga Kodi zgjedhor, nga ana e të dy radiodifuzerëve, të cilët gjatë heshtjes zgjedhore kanë publikuar deklaratë nga bartës të funksionit të pushtetit.

Raportet nga mbikëqyrja (monitorimi) e realizuar mund të merren në linket e mëposhtme:

Radiotelevizioni i Maqedonisë Shkup – Televizioni i Maqedonisë, Shërbimi i parë programor RTM 1

HDTV Kanal Plus SHPKNJP ShkupAccessibility

Accessibility