Të dhënat për shtrirjen e radiostacioneve si dhe për ndikimin në shikueshmërinë e përgjithshme të TV stacioneve, janar-prill 2017

Shkup,16.05.2017. – Të dhënat për shtrirjen e radiostacioneve si dhe për ndikimin në shikueshmërinë e përgjithshme të stacioneve televizive,për periudhën janar-prill 2017, mund të merren në këtë linkAccessibility

Accessibility