Мислење од Комисијата за заштита од дискриминација во однос на претставка за ТВ Сител

Скопје, 19.05.2017г. – Комисијата за заштита од дискриминација на Република Македонија до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,достави Допис – мислење со кое не се утврдува дискриминација по основ на етничка припадност и/или возраст, во случајот кој Агенцијата го иницираше против ТРД Сител ДООЕЛ Скопје.

Дописот од Комисијата за заштита од дискриминација на РМ може да се погледне на следниот линкAccessibility

Accessibility