image_pdfimage_print

Обрасци и формулари за оператори

Пријавата за евидентирање во регистарот на оператори на јавни електронски комуникациски мрежи и регистрација на програмски сервиси можете да ја преземете тука.   ПРАВИЛНИЦИ: – … […]

Информации од јавен карактер

Согласно Законот за пристап до информации од јавен карактер, Агенцијата има составено Листа на информации од јавен карактер. За да се добие информација од јавен … […]

Обрасци и формулари за ТВ

Образец_Извештај за спроведување на обврските утврдени во дозволата за телевизиско емитување    Образец за европски аудиовизуелни дела и европски дела од независни продуценти    Образец … […]Accessibility

Accessibility