Втор програмски сервис МРА 2

2024 година Извештаи од спроведени надзори Импресум; Информации достапни до корисниците; Идентификација на радиодифузер Редовен административен надзор  МРА 2 –  (член 14 Закон за медиуми, член … […]

Прв програмски сервис МРА 1

2024 година Извештаи од спроведени надзори Импресум; Информации достапни до корисниците; Идентификација на радиодифузер Редовен административен надзор МРА 1 –  (член 14 Закон за медиуми, член … […]

Извештаи од надзори и мерки – радија

ПОСЛЕДНИ СПРОВЕДЕНИ НАДЗОРИ И ИЗРЕЧЕНИ МЕРКИ   ========================================================================================================================= ИЗВЕШТАИ – ИЗРЕЧЕНИ МЕРКИ      ЈАВЕН СЕРВИС – МАКЕДОНСКО РАДИО  1.Македонско радио – Прв програмски сервис  2.Македонско … […]Accessibility

Accessibility