Извештаи од надзори и мерки – радија

ПОСЛЕДНИ СПРОВЕДЕНИ НАДЗОРИ И ИЗРЕЧЕНИ МЕРКИ  

=========================================================================================================================

ИЗВЕШТАИ – ИЗРЕЧЕНИ МЕРКИ

 

 

 ЈАВЕН СЕРВИС – МАКЕДОНСКО РАДИО
 1.Македонско радио – Прв програмски сервис
 2.Македонско радио – Втор програмски сервис
 3.Македонско радио – Трет програмски сервис
 РА НА ДРЖАВНО НИВО
 1.РА Метрополис
 2.РА Антена 5
 3.РА Канал 77
 4.РА Јон
РА НА РЕГИОНАЛНО НИВО ПРЕКУ ТЕРЕСТРИЈАЛЕН ПРЕДАВАТЕЛ
1.РА Ват
2.РА Хит ФМ Скопје
3.РА Зона М-1
4.РА Спортско радио 90,3 ЕФ-ЕМ
5.УНИВЕРЗИТЕТСКО РАДИО СТУДЕНТ ФМ 92.9
6.РА Буба Мара
7.РА 99 (поранешно РА Арачина)
8.РА Фортуна
9.РА Сити
10.РА Урбан ФМ
11.РА Роса АБ
12.РА Клуб ФМ
13. Скај Радио Теодор
14. РА Џез ФМ
15. РА РФМ
16. РА Лајф
РА НА ЛОКАЛНО НИВО ПРЕКУ ТЕРЕСТРИЈАЛЕН ПРЕДАВАТЕЛ
1.УНИВЕРЗИТЕТСКО РАДИО УКЛО ФМ БИТОЛА
2.РА МАРИА-БЛАГОВЕСТ
3.УНИВЕРЗИТЕТСКО РАДИО УГД ФМ
4.РА Б-97 
5.Радио Лав 
6. Радио Ррапи 
7. РА Комета
8. РА Спортско радио 90,3 ФМ
9. РА БИ-КИ-АЛ
10. РА РЕД
11. РА Пулс
12. РА Мерак
13. РА Плус Форте
14. РА Александар  Македонски
15. РА Валандово
16. РА Хепи
17. РА Импулс
18. РА 106
19. РА Акорд
20. РА Балкан ФМ
21. РА Енџелс ФМ
22. РА Хит Струмица
23. РА Кочани
24. РА Кисс
25. РА Ла Коста
26. РА Мефф 
27. РА Пела
28. РА Про ФМ
29. Супер Радио
30. РА Плеј
31. РА Ускана-Плус
32. ЕКО РАДИО
33.РА ЕКСПРЕС
34. РА Експрес
35. РА Медисон
36. РА Фама
37. РА Голди
38. РА Модеа
39. РА Зора
40. РА 5 Чоки
41. РА ФОРТУНА
42. РА Холидеј
43. ЕКО Радио
44. Радио Блета 
45. РА Бум
46. РА Пулс Неготино
47. РА Хит Струмица
48. РА Галакси 2002 
ОПШТИ ИЗВЕШТАИ ЗА СИТЕ РАДИОСТАНИЦИ
Радија кои повеќе не емитуваат програма (избришани од регистарот на радија)

 Accessibility

Accessibility