RA Ros Metropolis

Vendim për marrjen e masave kundër “RA Ros Metropolis” Shkup (neni 92 paragrafi 13 nga ligji për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele)

Radiot

 SERVISI PUBLIK – RADIO MAQEDONASE  1.Radio Maqedonase – Servisi i parë programor  RA NË NIVEL TË SHTETIT  1.RA Ros Metropolis  2.RA ANTENA 5  3.RA KANAL … […]Accessibility

Accessibility