image_pdfimage_print

2020 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена Емитување музика на македонски јазик – Контролен програмски надзор Скај Радио (член 80 ставови 7, 8, 9 од ЗААВМУ) … […]

2020 година

Извештаи од спроведени надзори: Емитување музика на македонски јазик – Редовен програмски надзор Урбан ФМ – (член 64, член 80 ставови 7, 8 и 9 и … […]

2020 година

Извештаи од спроведени надзори: Емитување музика на македонски јазик – Контролен програмски надзор Радио Зона М-1 (член 80 ставови 7, 8, 9 од ЗААВМУ) – … […]

2018 година

Извештаи од спроведени надзори:  Спроведување на програмски концепт – Контролен административен надзор – Радио Буба Мара ДООЕЛ Скопје – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) … […]

2019 година

Извештаи од спроведени надзори: Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола – Вонреден административен надзор – Радио Ват ДОО Скопје (член … […]

2018 година

Извештаи од спроведени надзори: Објавување импресум, информации достапни до корисниците и идентификација на радиодифузер – Редовен административен надзор – Радио Ват ДОО Скопје – (член 14 од … […]

2020 година

Извештаи од спроведени надзор: Обврски коишто се однесуваат на објава на импресум, информации коишто треба да се направат достапни на корисниците и за објава на … […]

2020 година

Извештаи од спроведени надзори Обврски коишто се однесуваат на објава на импресум, информации коишто треба да се направат достапни на корисниците и за објава на … […]

2020 година

Извештаи од спроведени надзори Обврски коишто се однесуваат на објава на импресум, информации коишто треба да се направат достапни на корисниците и за објава на … […]

2020 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена: Обврски коишто се однесуваат на објава на импресум, информации коишто треба да се направат достапни на корисниците и за … […]Accessibility

Accessibility