image_pdfimage_print

2020 година

Извештаи од спроведени надзори Импресум, Информации достапни за корисниците, Идентификација на радиодифузер Редовен административен надзор – Телевизија 3 – (член 14 од ЗМ, член 51 … […]

2017 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки опомена Програмски концепт – Извештај од контролен административен надзор врз работата на Радио  – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) … […]

Застапници на права

На територијата на Република Македонија дејствуваат овластени застапници за склучување на договори за реемитување на програмски сервиси во јавните електронски комуникациски мрежи и застапници на … […]

Дозволи за странски радиодифузери

Согласно Правилникот за содржината и формата на пријавата за евидентирање во регистарот на оператори кои реемитуваат програмски пакети и на потврдата за регистрација на програмски … […]

DVB-S

Листа на регистрирани програмски пакети на DVB-S оператори   DVB-S  ОПЕРАТОРИ   1. ТОТАЛ ТВ ДОО Скопје – Преземи пакет тука (ажурирано на 24.03.2021)

DVB-T

Листа на регистрирани програмски пакети на DVB-T оператори DVB-T  ОПЕРАТОР

IPTV

Листа на регистрирани програмски пакети на IPTV оператори IPTV  ОПЕРАТОРИ Македонски Телеком, АД за електронски комуникации Скопје – Преземи пакет тука (ажурирано на 31.03.2021) НЕОТЕЛ … […]

ТРД РОБИ ДООЕЛ ШТИП (Телекабел)

– збирен пакет за сите подружници (Скопје, Битола, Свети Николе, Штип, Струмица, Велес, Кочани, Кавадарци, Радовиш, Неготино и Прилеп) – (ажурирано на 30.11.2022)Accessibility

Accessibility