image_pdfimage_print

LOKACIONI PËR SINJAL

30.03.2015 – Rregullore për përcaktimin e lokacioneve për marrjen e sinjalit të operatorëve të rrjeteve publike të komunikimit elektronik dhe ofruesve të shërbimeve mediatike audiovizuele … […]

Përfaqësuesit e të drejtave

Në territorin e Republikës së Maqedonisë veprojnë përfaqësues të autorizuar për lidhjen e kontratave të riemetimit të serviseve programore në rrjetet publike të komunikimit,  për … […]

DVB-S

Lista e paketave programore të regjistruara e operatorëve DVB-S   DVB-S  OPERATORI      1. TOTAL TV Shkup     – Shkarko pakon këtu (përditësuar më 24.03.2021)

DVB-T

Lista e paketave programore të regjistruara e operatorëve DVB-T DVB-T OPERATORI DIGJI PLUS MULTIMEDIA Shkup (BOOM TV) – Shkarko pakon këtu (përditësuar më 03.04.2018)

IPTV

Lista e paketave programore të regjistruara e operatorëve IPTV IPTV OPERATORI    Telekom Maqedoni, AD për komunikime elektronike Shkup  – Shkarko pakon këtu (përditësuar më 31.03.2021) NEOTEL … […]

Telekabell

– pako përmbledhëse për të gjithë filialet (Shkup, Manastir, Shën Nikole, Shtip, Strumicë, Veles, Koçani, Kavadarci, Radovish, Negotinë dhe Prilep) – (përditësuar më 26.12.2022)

Tetovë

1. TELENET KOM – pako përmbledhëse – (përditësuar më 04.01.2023)    

Strumicë

1.  Skrembel – fsh. Novo Sellë – pako përmbledhëse (përditësuar më 20.01.2023) 2. KABEL NET DOO – pako përmbledhëse (përditësuar më 05.10.2022) 3. KABELL DOO … […]Accessibility

Accessibility