NEOTEL

– pako përmbledhëse – (përditësuar më 05.03.2024)

LOKACIONI PËR SINJAL

30.03.2015 – Rregullore për përcaktimin e lokacioneve për marrjen e sinjalit të operatorëve të rrjeteve publike të komunikimit elektronik dhe ofruesve të shërbimeve mediatike audiovizuele … […]

Përfaqësuesit e të drejtave

Në territorin e Republikës së Maqedonisë veprojnë përfaqësues të autorizuar për lidhjen e kontratave të riemetimit të serviseve programore në rrjetet publike të komunikimit,  për … […]

DVB-S

Lista e paketave programore të regjistruara e operatorëve DVB-S   DVB-S  OPERATORI      1. SHTR MDTH SHPK Shkup (TOTAL TV)    – Shkarko pakon … […]

DVB-T

Lista e paketave programore të regjistruara e operatorëve DVB-T DVB-T OPERATORI DIGJI PLUS MULTIMEDIA Shkup (BOOM TV) – Shkarko pakon këtu (përditësuar më 03.04.2018)Accessibility

Accessibility