Седница бр.42 – 26.12.2017

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 42-та седница ја закажува за 26.12.2017 (вторник) со почеток во 13:00 часот. Д Н Е В Е Н     … […]

Седница бр.43 – 28.12.2017

Д Н Е В Е Н     Р Е Д Усвојување на Предлог-записник од 42-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, … […]

Седница бр.41 – 22.12.2017

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 41-та седница ја закажува за 22.12.2017 (петок) со почеток во 11:00 часот. Д Н Е В Е Н     … […]

Седница бр.40 – 05.12.2017

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 40-та седница ја закажува за 05.12.2017 (вторник) со почеток во 14:00 часот. Д Н Е В Е Н     … […]

Седница бр.39 – 21.11.2017

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 39-та седница ја закажува за 21.11.2017 (вторник) со почеток во 12:30 часот. Д Н Е В Е Н     … […]

Седница бр.38 -13.11.2017

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 38-та седница ја закажува за 13.11.2017 (понеделник) во 13:30 часот. Д Н Е В Е Н     Р Е … […]

Седница бр.37 – 07.11.2017

       Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 37-та седница ја закажува за 07.11.2017 (вторник) во 14:00 часот. Д Н Е В Е … […]

Седница бр.36 – 30.10.2017г.

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 36-та седница ја закажува за 30.10.2017 година (понеделник), со почеток во 14:30 часот. Д Н Е В Е … […]

Седница бр.35 – 27.10.2017

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 35-та седница ја закажува за 27.10.2017 година (петок), со почеток во 12:00 часот. Д Н Е В Е … […]

Седница бр.34 – 05.10.2017

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 34-та седница ја закажува за 05.10.2017 година (четврток), со почеток во 12:30 часот. Д Н Е В Е … […]Accessibility

Accessibility