image_pdfimage_print

Седница бр.33 – 27.09.2017

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 33-та седница ја закажува за 27.09.2017 година (среда), со почеток во 15:00 часот. Д Н Е В Е … […]

Седница бр.32 – 22.09.2017

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, ја закажува 32-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 22.09.2017 година, со … […]

Седница бр.31 – 18.09.2017

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 31-та седница ја закажува за 18.09.2017 година (понеделник), со почеток во 15:30 часот. Д Н Е В Е … […]

Седница бр.30 – 04.09.2017

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 30-та седница ја закажува за 04.09.2017 година (понеделник), со почеток во 12:00 часот… Д Н Е В Е … […]

Седница бр.29 – 22.08.2017

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 29-та седница ја закажува за 22.08.2017 година (вторник), со почеток во 12:00 часот. Д Н Е В Е … […]

Седница бр.28 – 11.08.2017

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 28-та седница ја закажува за 11.08.2017 година (петок), со почеток во 12:30 часот. Д Н Е В Е … […]

Седница бр.27 – 04.08.2017

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 27-та седница ја закажува за 04.08.2017 година (петок), со почеток во 15:00 часот. Д Н Е В Е … […]

Седница бр.26 – 27.07.2017

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 26-та седница ја закажува за 27.07.2017 година (четврток), со почеток во 15:00 часот. Д Н Е В Е … […]

Седница бр.25 – 17.07.2017

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 25-та седница ја закажува за 17.07.2017 година (понеделник), со почеток во 14:00 часот. Д Н Е В Е … […]

Седница бр.24 – 05.07.2017

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 24-та седница ја закажува за 05.07.2017 година (среда), со почеток во 08:30 часот. Д Н Е В Е … […]

Accessibility