Седница бр.47 – 30.12.2020 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 30-та седница ја одржа на 30.12.2020 година со почеток во 10:35 часот. Д Н Е В Е Н  … […]

Седница бр. 46 – 21.12.2020 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 46-та седница ја одржа на 21.12.2020 година со почеток во 16:30 часот. ДНЕВЕН РЕД Усвојување на Предлог-записник од … […]

Седница бр.45 – 17.12.2020 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 45-та седница ја одржа на 17.12.2020 година со почеток во 14:00 часот. Д Н Е В Е Н     … […]

Седница бр. 44 – 10.12.2020 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 44-та седница ја одржа на 10.12.2020 година со почеток во 17:10 часот. Д Н Е В Е Н     … […]

Седница бр. 43 – 04.12.2020 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 43-та седница ја одржа на 04.12.2020 година со почеток во 14:00 часот. Д Н Е В Е Н     … […]

Седница бр. 42 – 01.12.2020 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 42-та седница ја одржа на 01.12.2020 година со почеток во 12:00 часот. Д Н Е В Е Н     … […]

Седница бр.41 – 17.11.2020 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 41-та седница ја одржа на 17.11.2020 година со почеток во 12:00 часот. ДНЕВЕН РЕД Усвојување на Предлог-записник од … […]

Седница бр. 40 – 13.11.2020 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 40-та седница ја одржа на 13.11.2020 година со почеток во 14:00 часот. Д Н Е В Е Н     … […]

Седница бр. 39 – 06.11.2020 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 39-та седница ја одржа на 06.11.2020 година со почеток во 14:00 часот. ДНЕВЕН РЕД Усвојување на Предлог-записник од … […]Accessibility

Accessibility