Seanca nr.17 – 21.04.2020

Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive mbajti seancën e 17-të më datë 21.04.2020 duke filluar nga ora 12:15. RENDI I DITËS Miratimi i Procesverbalit … […]

Seanca nr.17 – 21.04.2020

Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive mbajti seancën e 17-të më datë 21.04.2020 duke filluar nga ora 12:15. RENDI I DITËS Miratimi i Procesverbalit … […]

Seanca Nr.18 – 06.05.2020

Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive mbajti seancën e 18-të më 6 maj 2020, me fillim nga ora 13:30. RENDI I DITËS Miratimi i … […]

Seanca nr.19 – 06.05.2020

Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive mbajti seancën e 19-të më 6 maj 2020 duke filluar nga ora 14:00. AGENDA Miratimi i Procesverbalit të … […]

Seanca nr.20 – 14.05.2020

Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive mbajti seancën e 20-të më 14 maj 2020, me fillim nga ora 14:05. RENDI I DITËS Miratimi i … […]

Seanca nr.21 – 04.06.2020

Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive ka mbajtur seancën e 21-të më datë 4 qershor 2020, me fillim nga ora 14:00. RENDI I DITËS … […]

Seanca nr.22 – 15.06.2020

Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive ka mbajtur seancën e 22-të më 15 qershor 2020, me fillim nga ora 15:00. RENDI I DITËS Miratimi … […]

Seanca nr.23 – 18.06.2020

Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive mbajti seancën e 23-të më 18 qershor 2020, me fillim nga ora 14:00. RENDI I DITËS Miratimi i … […]

Seanca nr.24 – 22.06.2020

Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive ka mbajtur seancën e 24-të më 22 qershor 2020, me fillim nga ora 14:00. RENDI I DITËS Miratimi … […]

Seanca nr.25 – 24.06.2020

Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive ka mbajtur seancën e 25-të më 24 qershor 2020, me fillim nga ora 12:00. RENDI I DITËS Miratimi … […]Accessibility

Accessibility