image_pdfimage_print

Хроника од 24-та седница

Скопје, 30.07.2015 година – На 24 седница, Советот на Агенцијата донесе Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за работниот ред и дисциплинската и материјална … […]

Хроника од 23-та седница

Скопје, 06.07.2015 година – На 23 седница, Советот на Агенцијата даде одобрение директорот на Агенцијата да донесе Одлука за набавка на санитарна галантерија, за потребите … […]

Хроника од 22-та седница

Скопје, 25.06.2015 година – На денешната седница Советот на Агенцијата даде одобрение на Директорот на Агенцијата за донесување на Одлука за промена на седиштето на Агенцијата … […]

Хроника од 21-та седница

Скопје, 18.06.2015 година – На 21-та седница, Советот на Агенцијата донесе Одлуки за доделување дозволи за телевизиско емитување на програмски сервис преку ЈЕКМ што не … […]

Хроника од 20-та седница

Скопје, 04.06.2015 година – На денешната седница, Советот на Агенцијата донесе Стратегија за развој на информатички и комуникациски технологии и акциски план на Агенцијата за … […]

Хроника од 19-та седница

Скопје, 27.05.2015 година – По поднесени уредни Барања за доделување дозвола без објавување конкурс, а согласно член 76 став 7 од Законот за аудио и … […]

Хроника од 18-та седница

Скопје, 21.05.2015 година – На денешната седница Советот на Агенцијата донесе два правилника и тоа: Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за бруто плата … […]

Хроника од 17-та седница

Скопје, 08.05.2015г. – Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го усвои предлогот на директорот да донесе Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за минимални … […]

Хроника од 16-та седница

Скопје, 17.04.2015г. – На денешната седница, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги заклучи да се изврши исправка на Одлуката за доделување дозвола за телевизиско … […]

Хроника од 15-та седница

Скопје, 06.04.2015 – По поднесено Барање за доделување на дозвола без објавување конкурс, а согласно член 76 став 7 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, … […]Accessibility

Accessibility