Хроника од 46та седница

Скопје, 22.12.2022 – Советот на Агенцијата даде одобрување на директорот за донесување на Годишниот план за јавни набавки во 2023 година и Одлука за одобрување … […]

Хроника од 45та седница

Скопје, 22.12.2022 година – На вчерашната 45та седница Советот на Агенцијата ги донесе Годишните планови за вршење програмски и административен надзор за 2023 година и ја … […]

Хроника од 44та седница

Скопје, 05.12.2022 – Советот на Агенцијата, на денешната седница врз основа на констатации од редовен програмски и административни надзор, изрече три мерки за јавна опомена … […]

Хроника од 43та седница

Скопје, 28.11.2022 – Советот на Агенцијата, на денешната седница врз основа на констатации од редовен програмски и административни надзор, изрече шест мерки за јавна опомена, … […]

Хроника од 42ра седница

Скопје, 18.11.2022 – Советот на Агенцијата донесе Нацрт-годишни планови за вршење програмски и административен надзор за 2023 година и Нацрт-програма за работа на Агенцијата за … […]

Хроника од 41ва седница

Скопје 03.11.2022 – На денешната седница Советот на Агенцијата донесе Одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување преку ЈЕКМ на програмски сервис со претежно забавен … […]

Хроника од 40та седница

Скопје 21.10.2022 – На вчерашната седница Советот на Агенцијата донесе Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на Трговското радиодифузно друштво телевизија КАНАЛ-21 ДООЕЛ Велес. … […]

Хроника од 39та седница

Скопје 06.10.2022 – Врз основа на констатации од надзор, Советот на Агенцијата изрече мерки јавна опомена на операторите ВИНСАТ КАБЕЛ ДОО Виница, КАБЕЛ ДОО Струмица, … […]

Хроника од 38ма седница

Скопје, 30.09.2022 – Со цел реализирање на постапки кои се во согласност со Годишниот план за јавни набавки за 2022 година на Агенцијата, Советот даде … […]

Хроника од 37ма седница

Скопје, 30.09.2022 – На 37та седница одржана на 29.09.2022 година Советот на Агенцијата даде одобрување за дополнување на Годишниот план за јавни набавки во 2022 … […]Accessibility

Accessibility