Kronikë nga seanca e 9-të

Shkup, 15.03.2022 – Këshilli i Agjencisë në seancën e 9-të solli vendim për fshirje nga regjistri i radiodifuzerëve për SHTR SITI TELEVIZIJA SHPKNJP Shkup. Në bazë … […]

Kronikë e seancës së 44-të

Shkup, 06.12.2022 – Këshilli i Agjencisë në seancën e 44-të në bazë të konstatimeve nga mbikëqyrja e rregullt programore dhe administrative, i shqiptoi tri masa … […]

Kronikë e seancës së 42-të

Shkup, 18.11.2022– Këshilli i Agjencisë miratoi Draft planet vjetore për kryerjen e mbikëqyrjes programore dhe administrative për vitin 2023 dhe Draft programin për punën e … […]

Kronikë e seancës së 41-të

Shkup 03.11.2022– Këshilli i Agjencisë në seancën e sotme ka miratuar Vendim për dhënien e licencës për transmetim televiziv përmes JEKM një servis programor me … […]

Kronikë nga seanca e 32-të

Shkup, 18.08.2022 –Këshilli i Agjencisë në seancën e djeshme miratoi Vendim për ndërprerjen e procedurës së inicuar për revokimin e licencës për transmetim televiziv të … […]

Kronikë nga seanca e 31-të

Shkup, 12.08.2022- Këshilli i Agjencisë në seancën e sotme ka miratuar konkluzion për ta informuar Ministrinë e Punëve të Brendshme të Republikës së Maqedonisë së … […]

Kronikë nga seanca e 30-të

Shkup, 09.08.2022– Këshilli i Agjencisë në seancën e djeshme miratoi Vendim me të cilin miratohet ribalancimi i Planit financiar të Agjencisë për shërbime mediatike audio … […]

Kronikë nga seanca e 29-të

Shkup, 01.08.2022 –Këshilli i Agjencisë në seancën e 29-të me Vendim me të cilin ia mori licencën për raiotransmetim të SHTR KAPITOL FM SHPKNJP Shkup, … […]

Kronikë nga seanca e 18-të

Shkup, 16.05.2022 – Në seancën e 18-të, e mbajtur më 16.05.2022, Këshilli i Agjencisë ka nisur procedurat për heqjen e lejes për radio transmetim ndaj SHTR … […]

Kronikë nga seanca e 17-të

Shkup, 10.05.2022 – Në seancën e djeshme Këshilli i Agjencisë miratoi ribalans të Planit finansiar për vitin 2022 duke siguruar mjete shtesë të destinuara për rritjen … […]Accessibility

Accessibility