Хроника од 2-та седница

Скопје, 20.01.2023г. – На денешната седница, Советот на Агенцијата покрена постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското друштво за радио-дифузна дејност ТВ ШУТЕЛ ДООЕЛ … […]

Хроника од 1-та седница

Скопје, 10.01.2023г. – На вчерашната прва седница, Советот на Агенцијата донесе Решение за запирање на покренатата постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД … […]Accessibility

Accessibility