Хроника од 42та седница

Скопје, 22.12.2023 – Советот на Агенцијата на 42та седница донесе Одлука со која се одзема дозволата за радио емитување на Приватната високообразовна установа Универзитет Скопје – … […]

Хроника од 41та седница

Скопје, 22.12.2023 – На 41та седница Советот на Агенцијата одобри донесување на Годишниот план за јавни набавки за 2024 година. Поради непочитување на одредби од … […]

Хроника од 40та седница

Скопје, 25.12.2023 – Советот на Агенцијата на  40та седница ја одобри Програмата за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2024 година, … […]

Хроника од 39-та седница

Скопје, 12.12.2023 – Советот на Агенцијата покрена постапка за одземање на дозволата за радио емитување на Приватна високообразовна установа Универзитет Скопје – Скопје, Непрофитна радиодифузна установа … […]

Хроника од 38-та седница

Скопје, 23.11.2023 – Поради непочитување на одредби од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Законот за медиуми, Советот изрече 7 мерки јавна опомена и … […]

Хроника од 37-та седница

Скопје, 16.11.2022 – Советот на Агенцијата согласно Писмениот извештај за извршен контролен програмски надзор бр.10-4176/1 од 10.11.2023 г., во кој е наведено дека на 19 октомври … […]

Хроника од 36-та седница

Скопје, 10.11.2022 – Советот на Агенцијата донесе Нацрт-годишни планови за вршење програмски и административен надзор за 2024 година и Нацрт-програма за работа на Агенцијата за 2024 … […]

Хроника од 35-та седница

Скопје, 06.11.2023 – На денешната 35та седница Советот на Агенцијата ги разгледа кварталните извештаи за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за периодот … […]

Хроника од 34-та седница

Скопје, 26.10.2023 –Советот на Агенцијата на денешната 34та седница, донесе Oдлука за необјавување јавен конкурс за доделување дозвола за телевизиски програмски сервиси со: претежно забавен … […]

Хроника од 33-та седница

Скопје, 16.10.2023 –Советот на Агенцијата на денешната 33та седница, поради сложеноста на предметот, донесе Решение за продолжување на рокот за одлучување по покрената постапка за … […]Accessibility

Accessibility